• KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlığı
KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlığı
Ürün Kodu : 8033000001425       Yorumlar (0)      Yorum Ekle
750.00 TL   +Kdv
-
+

Talep Ettiğimiz Evraklar

- Uzmanlarımızla görüşme sağlayınız.


Kısaca Destek Unsuru

İşletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından 24/09/2018 itibariyle başlayan İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında destekten yararlanmaya hak kazanan işletmelere maliyet açısından 50.000 (elli bin) Türk Lirasına kadar destek sağlamaktadır.

2A Ajans olarak KOSGEB – Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında, herhangi bir evrak takip veya başvuru süreci ile uğraşmak zorunda kalmadan bu destekten yararlanmanız için bütün süreci titizlikle yönetmekten ve en yakın çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacağız. Hizmet Kapsamında her başvuruda hizmet bedeli tekrarlanır.

KOSGEB – Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden yararlanmak isteyen işletmeler aşağıda bulunan şartları sağlamak zorundadır;

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden yararlanacak olan işyerinde başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışan olmalıdır.

Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren nitelikli elemanın en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde istihdam edilmesi gerekir.

Aksi takdirde destek başvurusu iptal edilir.

Destek kapsamında istihdam edilecek elemanın başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yüksek öğretim kurumundan mezun olması gerekmektedir.

Destek Miktarı:

Destek üst limitinin 50.000 (elli bin) TL olduğu bu programda, destek ödemeleri KOSGEB tarafından 3’er aylık dönemlerle yapılır.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği programında sağlanan destek miktarları istihdam edeceğiniz personelinizin eğitim düzeyine göre değişmektedir.

Destek kapsamında istihdam edilen personeliniz

2 (iki) yıllık meslek yüksek okulu ve ön lisans mezunu ise en az 2.500 TL;

lisans ve üzeri mezunu ise en az 3.500 TL net gelirinin olması gerekmektedir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek personeliniz;

yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması durumunda destek oranına %20 (yirmi) oranında bir ilave söz konusu olur.

----

Detaylı Destek Unsuru

---

(1) Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

(2) Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

(3) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 2 (iki) elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir.

(4) Başvuru tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan nitelikli eleman için destek verilir. Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde nitelikli elemanın istihdam edilmesi gerekir. Nitelikli elemanın, destek başvurusu uygun bulunan işletmede 45 (kırk beş) gün içinde işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.

(5) Destek tutarı, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

(6) Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 (üç bin beş yüz) TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz.

(7) Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde başvuru tarihi esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate alınmaz.

(8) İşletme ve nitelikli elemana ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yükseköğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(9) Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

(10) Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

(11) Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu programın Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.

(12) Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, işletme ilgili Uygulama Birimine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.

(13) İlk aya ilişkin destek tutarının hesaplamasında nitelikli elemanın işe giriş tarihi esas alınır.

(14) İşletme, destek başvurusunun uygun bulunduğu tarih itibariyle en az 3 (üç)’er aylık dönemler için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden destek ödemesi talep eder. İşletme, programın tamamlanması, nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması halinde 3 (üç) aylık dönemin tamamlanması beklemeden destek ödeme talebinde bulunabilir.

(15) Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek başvurusu işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olduğu ildeki Uygulama Birimine yapılır.

(16) İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren numarası olması durumunda; asıl işveren konumundaki işletmenin, destek kapsamında istihdam edeceği nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

(17) İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.

(18) Nitelikli eleman için sağlanan destek, program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılır.

(19) Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir

Toplam 0 yorum yapıldı


Yorum yaptığınız teşekkür ederiz. Yorumunuz icelendikten sonra yayınlanacaktır.
Sizde yorum yapın
Doğrulama Kodu
BENZER ÜRÜNLER
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?