2A Ajans Business Coach 0536 954 28 22
Veri Formu
Buradasınız: Anasayfa / Veri Formu
Veri Formu

"VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU"

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVK Kanunu’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

  • Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile, 
  • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi, yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Dikkat Edilecekler

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile

Bağcılar Mah. Molla Gürani Cad. No:7 AB Bağlar / Diyarbakır

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak

info@2aajans.com.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

  1. Başvuru sahibi iletişim bilgileri:

Adı Soyadı

 

TC Kimlik No

 

Telefon

 

E-Posta:

 

Adres:

 

  1. Kurumumuz ile ilişkiniz:

Konumunuz

(*)

Durumunuz

Açıklama:

Eski Çalışan

 

Çalıştığınız Yıllar

 

Ziyaretçi

 

Görüştüğünüz Birim/Kişi

 

Özgeçmiş Paylaştım

 

Paylaştığınız Tarih:

 

Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

 

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz

 

Diğer

 

 

 

(*) İlgili bölümü (x) ile işaretleyiniz.

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

(*) Alan yeterli değilse sayfanın sonuna yeni sayfa ekleyerek kullanabilirsiniz.

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

(*)

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

 

(*)İlgili bölümü (x) ile işaretleyiniz.

 

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak(Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı :

 

Başvuru Tarihi :

 

İmza :

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın
Hotline
+905369542822